Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότητα του Δήμου ΖωγράφουΣτΕ: Άκυρες οι αποφάσεις όλων των Δήμων και Περιφερειών μετά την 1η...

ΣτΕ: Άκυρες οι αποφάσεις όλων των Δήμων και Περιφερειών μετά την 1η Δεκεμβρίου

Άκυρες βγήκαν με απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αποφάσεις που έχουν λάβει μετά την 1η Δεκεμβρίου οι Οικονομικές Επιτροπές και Ποιότητας Ζωής των Δήμων και των Περιφερειών.

Συγκεκριμένα η υπ΄αριθμόν 2377/2022 απόφαση του ΣτΕ που ελήφθη με αφορμή προσφυγή κατά αποφάσεων του δήμου Βεροίας, αναφέρει ότι όλες οι αποφάσεις μέχρι 30 Νοεμεβρίου 2022 για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν ακυρώνονται . Και η εφαρμογή της απόφαση του ΣτΕ, έχει ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου .

Με την τελεσίδικη απόφαση του, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές όλες εκείνες τις διατάξεις του νόμου Θεοδωρικάκου (σύνθεση και αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής).

Μάλιστα, η απόφαση είναι «αμέσως εφαρμοστέα» κάτι που σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα δυο εν λόγω όργανα με βάση όσα ορίζει ο νόμος Θεοδωρικάκου, είναι άκυρες.

Σημείο της απόφασης αναφέρει τα εξής:

« …Η νομοθετική αυτή επιλογή, υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα, βρίσκεται εντός του περιθωρίου εκτίμησης που αναγνωρίζει το Σύνταγμα στον κοινό νομοθέτη και παρίσταται πρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των οργάνων διοικήσεως των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλεται αντισυνταγματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων των ν. 4623 και 4635/2019 κατά το μέρος που αυτές είναι αμέσως εφαρμοστέες.

24. Επειδή, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις δυσχέρειες που θα ήταν ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει ο Δήμος Βέροιας από την αναδρομή των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως στο χρονικό σημείο εκδόσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, την αναδρομή των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της εκδόσεως των ακυρούμενων πράξεων και προγενέστερο της δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως• πρέπει δε να ορισθεί ως τέτοιο χρονικό σημείο η προηγούμενη ημέρα της δημοσιεύσεως αυτής».

RELATED ARTICLES