«ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» από το Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου, γεννημένα από το 2011 έως και το 2017. Η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 6/6/2023 και ώρα 10.00 π.μ. και η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων και των τριών περιόδων διενέργειας του προγράμματος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά του Δήμου Ζωγράφου που είναι γεννημένα από το 2011 έως και το 2017. Οι αιτήσεις και το έγγραφο που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (π.χ . Λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, Μισθωτήριο Συμβόλαιο από την ΑΑΔΕ) θα κατατίθενται, ηλεκτρονικά και μόνο, στην ιστοσελίδα: https://zografou.summercamp.gr/view.php?id=12797
Διαβάστε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Δήμου