Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΗ άποψή μαςΛογοδοσία! Το 23ο Ανακριτικό τμήμα Πρωτοδικείου Αθηνών ψάχνει τα 2.585.654,35 ευρώ της...

Λογοδοσία! Το 23ο Ανακριτικό τμήμα Πρωτοδικείου Αθηνών ψάχνει τα 2.585.654,35 ευρώ της ΜΑΞΙΑΔΗΖ !!!

Αγωνία στους δημότες να μάθουν την πλήρη αλήθεια!

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 67A ως εξής:

«Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. Το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής».

Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα:

Η κ. Καφατσάκη που μόλις ανέλαβε, ασφαλώς θέλει προϋπολογισμό και το χρόνο της για να προγραμματίσει, να βάλει προτεραιότητες.

Ουδείς γνωρίζει ακόμα τι παρέλαβε, τι παραλαμβάνει η νυν Δήμαρχος από την απελθούσα διοίκηση και το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μάθει από πρώτο χέρι! Έως τώρα η Δήμαρχος (άγνωστο γιατί) κρατάει τα χαρτιά της κλειστά!

Το ίδιο, είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία ο κ. Μετικαρίδης να προσφέρει σ΄αυτή τη συνεδρίαση από πρώτο χέρι και όντας και πρ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών τι παρέδωσε στον νυν Αντιδήμαρχο κ. Σταματάκη …

Στην πόλη υπάρχει ήδη «πολιτικό βουητό» ότι άρχισαν οι εισαγγελικές διώξεις σε πρόσωπα αναμεμειγμένα στην ΜΑΞΙΑΔΗΖ  τα οποία και καλούνται στις 26/2 να καταθέσουν το υπόμνημά τους στον 23ο Ανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών κατηγορούμενοι με βαρύτατες κατηγορίες για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1,2,14,15,16,17,18,26 εδ.α΄, 27 παρ. 1, 45, 50, 51, 52, 57, 79, 98, 390 παρ. 2-1α ΠΚ και για ζημία στην περιουσία του Δήμου που επήλθε από την παραλείψεις τους στο ποσό των 2.585.654,35 ευρώ και πλέον!

 Ελάχιστοι ξέρουν αν είναι αλήθεια και ποιους πραγματικά αφορά…..

Η παρουσία της πρώην Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Δήμου σε καίρια θέση (Γενική Γραμματέας) εγγυάται ότι θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες και η ενδεδειγμένη πληροφόρηση.

Η κ. Καφατσάκη οφείλει να φωτίσει την αλήθεια για να μην επικρέμαται στις κεφαλές ορισμένων η καχυποψία, το ίδιο και να μην χρεωθεί η ίδια στο μέλλον όσα θα ακολουθήσουν που προβλέπω να είναι καταιγιστικά …..

Το ίδιο και οι εμπλεκόμενοι είναι ώρα να απαντήσουν στα Εισαγγελικά ευρήματα και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους στο δημόσιο διάλογο γιατί πρόκειται για εκλεγμένους και μη ως λέγεται και αυτό δεν θα παραμείνει στο σκοτάδι.

Πάντως αν όσα λέγονται αληθεύουν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, η ζημία του δήμου καταφανής και ο ασκός του Αιόλου θα ανοίξει παρασύροντας πολλούς στο πέρασμά του διαχρονικά!

Η λογοδοσία λοιπόν είναι η ευκαιρία των αποκαλύψεων και της αλήθειας αν όσα λέγονται έχουν βάση.

Συν τοις άλλοις και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου  της εταιρείας του Δήμου ΜΑΞΙΑΔΗΖ πρέπει να δώσουν εξηγήσεις διότι θα σκάσει η βόμβα στα χέρια τους!

Θα επανέλθουμε την κατάλληλη ώρα με περισσότερα στοιχεία. Αναμένουμε και τη λογοδοσία που είναι σημαντική εξέλιξη στα τοπικά πολιτικά γεγονότα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΥΣΤ: Έγγραφα έχουν από κάποιους διάσπαρτα (αρκετές σελίδες) διανεμηθεί. Στο προηγούμενο άρθρο μου έθεσα ακριβοδίκαια τους υπονομευτές της Δημάρχου. Ελπίζω να μην χρεωθεί άμεσα όσα θα ακολουθήσουν και τα οποία ακόμα δεν βλέπουν το φως λόγω προσωπικών δεδομένων. Ας ληφθεί υπόψιν όμως ότι στο παρελθόν τα φειγ βολάν για άλλα θέματα έφεραν τα πάνω κάτω στην πόλη …

ΝΟΜΟ 5056/2023 ΟΤΑ

Άρθρο 7

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 3852/2010

Μετά από το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 67A ως εξής:

«Άρθρο 67Α Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

  1. Επιπλέον της παρ. 1 του άρθρου 67, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
  2. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του πρόεδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.
  3. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.
  4. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.
  5. Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.
  6. Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου.
  7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 67.»

 

 

RELATED ARTICLES