ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 19/6 – 23/9/17