Δημοτικό Συμβούλιο στην ΑΛΕΚΑ χωρίς την παρουσία κοινού

Στον Δημοτικό Πολυχώρο ΑΛΕΚΑ θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊου.

Θα γίνει εκεί για να υπάρχει απόσταση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων, ενώ δεν θα επιτραπεί είσοδος σε άλλα άτομα.

Η ημερήσια διάταξη:

1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις.
2. Συζήτηση σχετικά με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.
3. 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
4. 3 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου, τρέχοντος οικ. έτους (2020).
5. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών
έτους 2020, για το 1 ο τρίμηνο.
6. Παράταση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ
(ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ – ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ – ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».
7. Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Α.Ε. ΟΤΑ και
σύγκλιση έκτατης γενικής συνέλευσης της εταιρίας.
8. Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» και αντικατάστασή του.
9. Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την καταβολή τροφείων από 1-6 έως 31-7-2020 για
τα παιδιά που δεν θα προσέλθουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
10. Λήψη απόφασης για αναλογική απαλλαγή από την καταβολή τροφείων από 1-6 έως 31-
7-2020 για τα παιδιά που θα προσέλθουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς λόγω της εκ
περιτροπής λειτουργίας αυτών.
11. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου επί οδών Πολυφήμου 5 και
Μπισκίνη, στο οποίο στεγάζεται το “Δημοτικό Κέντρο Υποστήριξης Απόρων Δημοτών”.
12. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή
μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων και κινητών πραγμάτων και αξιολόγησης
προσφορών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

13. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά
ακινήτων και κινητών πραγμάτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81).
14. Λήψη εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου για τη σύσταση επιτροπής
ακαταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζωγράφου.
15. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Χατζή Αθ. 23 &
Τριφυλίας & Ιστιαίας 24. (ΑΕΠΖ 41)
16. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Αφών
Πιερράκου 23. (ΑΕΠΖ 42)
17. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Ανακρέοντος
17. (ΑΕΠΖ 43)
18. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Γ. Ζωγράφου
106. (ΑΕΠΖ 45)
19. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού
Γαυγαμήλων 7α, για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και των παρόδιων
ιδιοκτησιών. (ΑΕΠΖ 47)
20. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου
στην οδό Δημοκρατίας 27 για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών.
(ΑΕΠΖ 48)
21. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού
Δραχμής, για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και εξασφάλισης διέλευσης
μεγάλων τροχοφόρων. (ΑΕΠΖ 49)
22. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δύο (2) δένδρων επί της οδού Παπαφλέσσα
15». (ΑΕΠΖ 51)
23. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δύο δένδρων στην Α. Παπαναστασίου 16».
(ΑΕΠΖ 52)
24. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρoυ στη συμβολή των οδών Χρυσίππου
και Λ. Παπάγου». (ΑΕΠΖ 53)
25. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στη συμβολή των οδών Βακτριανής
και Γοργοποτάμου». (ΑΕΠΖ 54)
26. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στη Γ. Παπανδρέου 48». (ΑΕΠΖ 55)
27. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στη συμβολή των οδών Γ.
Ζωγράφου 104 και 28ης Οκτωβρίου». (ΑΕΠΖ 56)
28. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στη Δάφνης 38». (ΑΕΠΖ 57)
29. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρoυ στo πεζοδρόμιο στη συμβολή των
οδών Μ. Κατράκη 28 & Δαμασίπου 10». (ΑΕΠΖ 58)