ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – Απαλλαγή επιχειρήσεων από την καταβολή τελών λόγω covid-19

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’ αριθμ. 62/2020 Α.Δ.Σ. «Απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του Κορωνοϊού Covid 19» και η 59/2020 Α.Δ.Σ. «Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή, από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, λόγω αποτροπής της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19» θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του  Δήμου Ζωγράφου