Δήλωση Δημάρχου Ζωγράφου, Βασίλη Θώδα σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση του Γιάννη Βούρτση

Έλαβα, μόλις, την επιστολή του κυρίου Ιωάννη Βούρτση, με την οποία παραιτείται από τη θέση του Αντιδημάρχου και ανεξαρτητοποιείται από τη δημοτική μας ομάδα, επικαλούμενος αρνητικές επιδόσεις της Δημοτικής Αρχής.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κ. Βούρτσης υπήρξε από την αρχή της δημοτικής μας θητείας, έως και σήμερα, μέλος της Δημοτικής Αρχής, την οποία σήμερα καταγγέλλει, Αντιδήμαρχος στα χαρτοφυλάκια, αρχικώς, του Πρασίνου και εν συνεχεία των ΚΑΠΗ & του Εθελοντισμού. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Έχει υπερψηφίσει το σύνολο των εισηγήσεων της Διοίκησης και, μάλιστα, συγκρουόμενος σκληρά με την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος.

Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ την επόμενη ημέρα της πόλης μας με κανέναν. Δεν το έκανα και δεν θα το κάνω με κανέναν.

Βασίλης Θώδας

Δήμαρχος Ζωγράφου