Με 2 Ζωγραφιώτες στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ 2017

Δύο συντοπίτες μας , ο Παναγιώτης Γκρέκας και ο Τάκης Καραλιάς του ΣΑΠΠΑΖ έδωσαν το παρόν και τερμάτισαν στον ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ 2017 . Ο εν λόγω αγώνας είναι από τους πλέον απαιτητικούς καθώς πρέπει να καλύψεις την απόσταση Αθήνα – Σπάρτη 246km σε συγκεκριμένο χρονικό όριο. Οι συμμετοχές ήταν 391 από της οποίες οι 60 Ελληνικές.