ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της επιδημικής εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19 ), αναστέλλεται η λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Οι οδηγοί των δημοτικών λεωφορείων θα ενισχύσουν την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι».