Οι βουλευτές του Νότιου Τομέα που ορκίστηκαν σήμερα

Áãéáóìüò êáé ïñêùìïóßá ôçò íÝáò ÂïõëÞò, ôçò ÉÇ' ÊïéíïâïõëåõôéêÞò Ðåñéüäïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ôçí ÔåôÜñôç 17 Éïõëßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Εγινε στη Βουλή η ορκωμοσία των 300 βουλευτών που προέκυψαν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Από το Νότιο Τομέα της Β Αθηνών, στον οποίο ανήκει και το Ζωγράφου, οι εκλεγέντες βουλευτές που ορκίστηκαν είναι ανά κόμμα:

Νέα Δημοκρατία

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα

ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη- Παναγιώτη

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Διονυσίου

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Αθανασίου

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστράτιου

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου

ΚΙΝΑΛ

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) του Γεωργίου

ΚΚΕ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Πετρόπουλου

ΜέΡΑ25

ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία

Ελληνική Λύση

ΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου