ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΕΣ: Πρόσκληση Περιφερειακής Συνέλευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                         Ζωγράφου 28/01/2019

Αρ. πρωτ.: 3 – 28/01/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ζωγράφου σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 17 / 2 / 2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων, ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ζωγράφου σε

Περιφερειακή Συνέλευση

που θα συγκληθεί την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 10:00 π.μ. στου Ζωγράφου στα Γραφεία του Τοπικού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ζωγράφου, Μιχαήλ Αναστασάκη 5, με τηλέφωνο 210 77 95 480, με θέμα Ημερησίας Διάταξης:

-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ζωγράφου (άρθρο 26 του καταστατικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού)

Σε περίπτωση μη απαρτίας στην ως άνω Περιφερειακή συνέλευση θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική σύνοδος αυτής στις 24 Φεβρουαρίου 2019 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ζωγράφου παρακαλούνται να καταθέσουν (ώρες από 10:00 έως 12:00) αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του περιφερειακού τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ζωγράφου Μιχαήλ Αναστασάκη 5 μέχρι 7 / 2 / 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μεσημβρινή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα του περιφερειακού τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ζωγράφου διεύθυνση Μιχαήλ Αναστασάκη 5 τηλέφωνο 210 77 55 480, email: zografou.dpt@redcross.gr στις ώρες από 10:00 έως 12:00.