Νέο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου κράτησε ως τις 01.20, αρκετά από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν, με αποτέλεσμα η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τασία Μπότου να προγραμματίσει νέο, για την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου.

Τα θέματα:

  1. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις-Επιτροπές.
  2. Αντικατάσταση ενός μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Σύμβασης που αφορά στο Κέντρο Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο μας.
  3. Δωρεάν παραχώρηση του Ισογείου επί της οδού Ανακρέοντος 60 στο «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».
  4. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».
  5. Λήψη απόφασης  επί  αιτήματος των Εθνικοτοπικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου σχετικά με την παραχώρηση χώρου  στέγασης γραφείων (Σχετ. οι με αρ.πρωτ.  18798/9-10-2019 &  21407/15-11-2019 αιτήσεις  τους).
  6. Ταμειακή τακτοποίηση χρηματικoύ ποσού χρηματοδότησης “ΚΗΦΗ (1/7/2016 έως 30/6/2019 ) κωδ ΟΠΣ 5002284”.
  7. Ταμειακή τακτοποίηση χρηματικoύ ποσού χρηματοδότησης “ΚΗΦΗ (1/7/2019 έως 31/12/2023)”.
  8. Χορήγηση ή μη παράτασης  ταφής της Α. Τ. κατόπιν αιτήματος της Μ. Τ.
  9. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ρύθμιση κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Ευρυνόμης». (Σχετ. η υπ’ αριθ. 84/2019 Απ.. Ε.Π.Ζ.)