Έχετε αρρύθμιστες οφειλές στο ΚΕΑΟ για να υπαχθούν στις 120 δόσεις ? Αγωνιάτε αν θα προλάβετε να ρυθμίσετε έως 31 Μαΐου 2020 ?

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη-Ειδικός Φοροτεχνικός

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Με Νέο νομοσχέδιο, έρχεται παράταση στην Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 για τις οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης .

Με το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου

Κύρωση

α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ΄΄ Α΄ 84 και

β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ Α΄ 90 και άλλες διατάξεις »

που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται η παράταση μέχρι 30.9.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 Α΄ 73.

Η συγκεκριμένη παράταση θα δώσει ανακούφιση σε όλους τους φορολογούμενους, και είναι αναγκαία και κατά συνέπεια εξαιρετικά ευνοϊκή μέσα σε όλη αυτή την υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Στόχος είναι  οι οφειλέτες , συγκεκριμένα οι μη μισθωτοί φορολογούμενοι , που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e – Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μην χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.

Η μέχρι σήμερα προθεσμία είναι η 31η Μαΐου 2020.

Αυτό αναφέρετε στο κεφάλαιο Α’ του ν. 4611/2019 στα άρθρα 1 – 18 που αφορά στη ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η τελική ημερομηνία αναγράφετε στην παρ. 2 του άρθρου 13 με τις ισχύουσες διατάξεις όπως ακριβώς είχε οριστεί.

Παραθέτω ακολούθως η σχετική διάταξη στο σύνολό της, όπως κατατέθηκε:

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

“ 2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020 ”.

Καλή επιτυχία στη ρύθμιση των οφειλών σας σε 120 δόσεις!

Μην αμελήσετε είναι από τις πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here